Zwroty i Reklamacje

Zwroty:

Firma GamesCustoms zajmuje się produkcją według personalizacji każdego klienta na indywidualne zamówienie. Wykonanie takiego produktu uwzględniając m.in. logo, nazwisko, własne zdjęcie lub przy użyciu innych treści nakreślonych przez klienta wiąże się z utratą prawa do odstąpienia umowy zawartej na odległość zgodnie z art.38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

„Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”

 

Towar wykonany na zamówienie indywidualne czyni go niemożliwym do dalszej odsprzedaży innemu klientowi. Taki produkt wykonany zgodnie z wytycznymi Klienta wyklucza go z dalszej odsprzedaży a zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru spersonalizowanego według wymagań klienta.

W sytuacji nie opłacenia/nie odebrania przesyłki pobraniowej zawierającej spersonalizowany produkt wykonany na zamówienie, klient zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów zamówienia wraz z kosztem przesyłki.

Reklamacje:

Reklamacja uznana jest w przypadkach gdy:

 - Karta zawiera niezgodność między gotowym produktem a formularzem zamówienia złożonym przez klienta podczas zamówienia.

- Karta uległa uszkodzeniu w trakcie dostawy

Reklamacje ze względu na jakość wydruku zdjęcia nie zostaną uznane. Klient zobowiązany jest do dostarczenia zdjęcia w odpowiednim formacie powodującym zadowalającą jakość.

Reklamacje proszę kierować na adres Robert.Murawski@GamesCustoms.pl. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie wysłany ponownie lub pełna wartość zamówienia zostanie zwrócona klientowi.